top of page

Privacyverklaring

Interesse in ons aanbod? Lees dan de privacyverklaring goed door. Deze verklaring geldt voor het gehele aanbod: muziek-en danseducatie, recreatieve danslessen, gitaarles en muziektherapie.

Music & Move is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Music & Move verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u zelf uw gegevens aan ons heeft verstrekt.
Gegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, roepnaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.


Waarom wij persoonsgegevens verwerken

  • Verzenden van informatiebrieven over het (nieuwe) aanbod

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

  • U te kunnen contacteren bij noodsituaties en afmelden van een les of project

  • Het afhandelen van uw betaling
     

Delen van persoonsgegevens met derden
Music & Move verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Music & Move gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Music & Move en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar musicandmove@hotmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.
 

Music & Move wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Music & Move neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via musicandmove@hotmail.com
 

Fotografie gebruikt door Music & Move
Alle fotografie die gebruikt is op de website is met toestemming van de gefotografeerde personen of ouders als het kinderen betreft. Music & Move zal altijd vooraf uw toestemming vragen om beeld materiaal te publiceren.


Om de privacyverklaring van Music & Move te downloaden kunt u hier klikken.
Heeft u nog vragen na het lezen? Neem dan even contact op. 

bottom of page