top of page

Behandeling en duur

Benieuwd naar hoe het behandeltraject er over het algemeen uit ziet en wat de minimale duur van een muziektherapeutische behandeling is?
Op deze pagina lees je er meer over. 

Image by Pawel Czerwinski

Behandeling

De muziektherapie wordt afgestemd op elke individuele cliënt ook als het een groepstherapie betreft. Om tot deze afstemming te komen zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden.

 
Na het intakegesprek zal er een behandelplan opgesteld worden waarin de werkwijze en behandeldoelen vastgesteld zijn. Ook zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden over de duur en frequentie van de therapie. 

Wanneer er een gezamenlijke overeenstemming is bereikt met betrekking tot het behandelplan zal er gestart worden met de behandeling.

Aan het  einde van de behandeling zal er een evaluatieverslag geschreven worden en wordt de therapie met de cliënt(en) en/of ouders geëvalueerd. 


De behandeling neemt in principe plaats bij de cliënt thuis. Betreft het een groepstherapie of is aan huis niet gewenst? Dan bespreken wij samen de opties. 

 De behandeling zal uitgevoerd worden door ​Sara Beentjes. Zij is lid van de FVB en NVvMT en geregistreerd vaktherapeut in het Register Vaktherapie

Register Vaktherapie-code: 110912

Duur

Bij Music & Move kun je een sessie aanvragen van 45 of 60 minuten. De therapie kan wekelijks of om de week plaatsvinden.

Om tot een gegrond en procesgericht behandeltraject te komen is een duur van gemiddeld 10 à 12 sessies minimaal noodzakelijk.


Tijdens het eindevaluatiegesprek kan er in overleg besloten worden om de behandeling te verlengen of na een periode van rust de behandeling te herhalen. 

Nieuwsgierig geworden naar de tarieven en vergoeding? Neem een kijkje bij Tarieven.

bottom of page